Wymagania edukacyjne

Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej: POBIERZ

 

Wymagania edukacyjne z poszczególnych przedmiotów:

 • Edukacja wczesnoszkolna

Klasa I          Klasa II          Klasa III


 • Religia

Klasa I          Klasa II          Klasa III          Klasa IV          Klasa V          Klasa VI          Klasa VII          Klasa VIII


 • Język polski

Klasa IV          Klasa V          Klasa VI          Klasa VII          Klasa VIII


 • Historia

Klasa IV          Klasa V          Klasa VI          Klasa VII          Klasa VIII


 • Język angielski

Klasa I          Klasa II          Klasa III          Klasa IV          Klasa V          Klasa VI          Klasa VII          Klasa VIII


 • Język niemiecki

Klasa VII          Klasa VIII


 • Matematyka

Klasa IV          Klasa V          Klasa VI          Klasa VII          Klasa VIII


 • Przyroda

Klasa IV


 • Geografia

Klasa V          Klasa VI          Klasa VII          Klasa VIII


 • Biologia

Klasa V          Klasa VI          Klasa VII          Klasa VIII


 • Fizyka

Klasa VII          Klasa VIII


 • Chemia

Klasa VII          Klasa VIII


 • Muzyka

Klasa IV          Klasa V          Klasa VI          Klasa VII


 • Plastyka

Klasa IV          Klasa V          Klasa VI          Klasa VII


 • Informatyka

Klasa IV          Klasa V          Klasa VI          Klasa VII          Klasa VIII


 • Technika

Klasa IV          Klasa V          Klasa VI


 • Wychowanie fizyczna

Klasa IV          Klasa V          Klasa VI          Klasa VII          Klasa VIII


 • Widza o społeczeństwie

Klasa VIII


 • Edukacja dla bezpieczeństwa

Klasa VIII