Godziny dostępności nauczycieli

  1. Pracownik szkoły zatrudniony na pełny etat jest zobowiązany do udostępnienia swojego czasu przez 1 godzinę w tygodniu.
  2. Nauczyciel zatrudniony w szkole na etacie niższym niż połowa etatu musi być dostępny przez 1 godzinę w ciągu dwóch tygodni.
  3. „Godzina dostępności” składa się z 60 minut i podczas niej nauczyciel zapewnia konsultacje dla uczniów oraz ich rodziców, w zależności od potrzeb.
  4.  „Godzina dostępności” nie obejmuje zajęć dydaktyczno-wyrównawczych.
  5. Nauczyciel jest do dyspozycji uczniów oraz ich rodziców w pokoju nauczycielskim lub w wyznaczonej wcześniej sali lekcyjnej.
  6. Ze względu na organizację szkoły, rodzice proszeni są o wcześniejsze umówienie się na spotkanie z nauczycielem, np. przez dziennik elektroniczny Vulcan.

File name : Godziny-dostepnosci-nauczycieli.pdf