Kadra pedagogiczna

Dyrektor szkoły

Barbara Stala


Oddział przedszkolny

Małgorzata Krzysztofek


Edukacja wczesnoszkolna

Bogumiła Czubińska-Truty

Celina Błaszczyk

Renata Lipkowska

Anna Skodoń

Natalia Wyrostek


Religia

s. Maria Gendera

ks. Mateusz Bochenek

ks. Krzysztof Ryszawy


Język polski

Helena Średniawa

Anastazja Kapuśniak

Maria Zborek


Historia

Krzysztof Kuranda


Język angielski

Agata Pawlikowska


Język niemiecki

Agata Pawlikowska


Matematyka

Barbara Stala

Urszula Kułach


Geografia

Piotr Smosna


Biologia

Celina Błaszczyk


Chemia

Aleksandra Wieczorek


Fizyka

Henryk Zabrzeski


Przyroda

Celina Błaszczyk


Muzyka

Celina Błaszczyk


Plastyka

Bogumiła Czubińska-Truty


Informatyka

Urszula Kułach


Technika

Anna Nawara


Wychowanie fizyczne

Dominika Ustupska


Wiedza o społeczeństwie

Magdalena Szarkowicz


Edukacja dla bezpieczeństwa

Marek Pranica

Paweł Gil


Pedagog

Kinga Zarębczan


Logopeda

Anna Soból


Wychowanie do życia w rodzinie

Bożena Wojtoń


Doradztwo zawodowe

Lucyna Haza