Kadra pedagogiczna

Dyrektor szkoły

Agata Pawlikowska


Oddział przedszkolny

Małgorzata Krzysztofek

Weronika Murzydło


Edukacja wczesnoszkolna

Bogumiła Czubińska-Truty

Celina Błaszczyk

Renata Lipkowska

Małgorzata Krzysztofek


Religia

s. Maria Gendera

ks. Piotr Burtan


Język polski

Anastazja Kapuśniak

Helena Średniawa


Historia

Adam Błaszczyk


Język angielski

Paweł Świrski


Język niemiecki

Agata Pawlikowska


Matematyka

Barbara Stala

Urszula Kułach


Geografia

Piotr Smosna


Biologia

Celina Błaszczyk


Chemia

Aleksandra Wieczorek


Fizyka

Henryk Zabrzewski

Dorota Knap


Przyroda

Celina Błaszczyk


Muzyka

Celina Błaszczyk


Plastyka

Bogumiła Czubińska-Truty


Informatyka

Urszula Kułach


Technika

Anna Nawara


Wychowanie fizyczne

Maksymilian Sobula


Wiedza o społeczeństwie

Magdalena Szarkowicz


Edukacja dla bezpieczeństwa

Paweł Gil


Pedagog

Anna Żółtek

Aleksandra Szuba

Małgorzata Benedyk


Logopeda

Anna Soból


Wychowanie do życia w rodzinie

Elżbieta Węglarczyk


Doradztwo zawodowe

Katarzyna Hosiawa


Nauczyciel wspomagający

Aleksandra Szuba

Kinga Sołtys-Jachymiak