Kadra pedagogiczna

Dyrektor szkoły

Barbara Stala


Oddział przedszkolny

Małgorzata Krzysztofek


Edukacja wczesnoszkolna

Bogumiła Czubińska-Truty

Celina Błaszczyk

Renata Lipkowska

Anna Skodoń


Religia

s. Maria Gendera

ks. Piotr Burtan


Język polski

Anastazja Kapuśniak


Historia

Adam Błaszczyk

Zofia Strama


Język angielski

Agata Pawlikowska


Język niemiecki

Agata Pawlikowska


Matematyka

Barbara Stala

Urszula Kułach


Geografia

Piotr Smosna


Biologia

Celina Błaszczyk


Chemia

Aleksandra Wieczorek


Fizyka

Henryk Zabrzeski


Przyroda

Celina Błaszczyk


Muzyka

Celina Błaszczyk


Plastyka

Bogumiła Czubińska-Truty


Informatyka

Urszula Kułach


Technika

Anna Nawara


Wychowanie fizyczne

Dominika Ustupska


Wiedza o społeczeństwie

Magdalena Szarkowicz


Edukacja dla bezpieczeństwa

Paweł Gil


Pedagog

Anna Żółtek

Aleksandra Szuba


Logopeda

Anna Soból


Wychowanie do życia w rodzinie

Bożena Wojtoń


Doradztwo zawodowe

Katarzyna Hosiawa