Dni wolne od zajęć edukacyjnych

Dni wolne od zajęć edukacyjnych w roku szkolnym 2021/2022:

 

12 listopada 2021 r.

7 stycznia 2022 r.

2 maja 2022 r.

24, 25 i 26 maja 2022 r. (egzamin ósmoklasisty)

17 czerwca 2022 r.

22 czerwca 2022 r.