Dni wolne od zajęć edukacyjnych

Dni wolne od zajęć edukacyjnych w roku szkolnym 2023/2024:

 

16 października 2023 r. (dzień KEN i pasowanie pierwszoklasistów)

22 grudnia 2023 r.

2 maja 2024 r.

14, 15 i 16 maja 2023 r. (egzamin ósmoklasisty)

31 maja 2024 r.

18 czerwca 2024 r.