Patron

Św. Stanisław Kostka urodził się w II połowie 1550 roku w średniozamożnej, wielodzietnej rodzinie. Miał trzech braci i dwie siostry. Jego rodzice to Małgorzata i Jan. Odebrał w rodzinie wychowanie porządne, katolickie, ale i zdecydowanie twarde, w duchu skromności, pobożności i uczciwości.

W domu rodzinnym odebrał pierwsze nauki. Następnie Stanisław rozpoczął studia w szkole jezuitów w Wiedniu. Swój wolny czas poświęcał na „rzeczy dobre i pobożne”. Z czasem przystąpił do samobiczowania się. Na „niemoc śmiertelną” zapadł w grudniu 1565 roku. Objawiła mu się wtedy św. Barbara z dwoma aniołami,  przyniosła mu Komunię Świętą. W drugiej wizji ujrzał Matkę Bożą, która składa na jego ręce Dzieciątko Jezus. Następnego ranka Stanisław wstał zupełnie zdrowy. Odtąd zmierzał do realizacji powołania zakonnego. Z Wiednia dotarł pieszo do Bawarii i tam został przyjęty do jezuitów najpierw na próbę.

Po pewnym czasie został skierowany do Rzymu i tam został przyjęty do Towarzystwa Jezusowego. W 1568 roku złożył śluby zakonne.

Dnia 10 sierpnia tego samego roku w uroczystość św. Wawrzyńca  Stanisław napisał list do Matki Bożej i ukrył go na swojej piersi. Przyjmując tego dnia Komunię świętą, prosił św. Wawrzyńca, aby dana mu była u Boga łaska śmierci w święto Wniebowzięcia. Jego prośba została wysłuchana. Umarł, mając zaledwie 17 lat, tuż po północy 15 sierpnia 1568 roku. W dwa lata  później otwarto grób św. Stanisława, a wtedy znaleziono jego ciało  nietknięte rozkładem.

W 1674 roku ogłoszono św. Stanisława Kostkę patronem Korony Polskiej i Wielkiego Księstwa Litewskiego. Stanisław jest pierwszym Polakiem, który dostąpił w Towarzystwie Jezusowym chwały ołtarza. Ciało św. Stanisława spoczywa w kościele św. Andrzeja Boboli w Rzymie.

Dzień Patrona Szkoły

„Stanisławie, zapraszamy, przyjdź tu do nas”… tak śpiewaliśmy 4 czerwca 2013 roku. Był to dzień szczególny dla naszej szkoły. W 120. rocznicę założenia szkoła uzyskała imię św. Stanisława Kostki  i wzbogaciła się o sztandar.

Hymn szkoły

Św. Stanisław Kostka w oczach dzieci