Ogólnopolski projekt edukacyjny „(Nie)zwykła matematyka”

Nasza szkoła w tym roku szkolnym włącza się aktywnie w ogólnopolski projekt edukacyjny o nazwie „(Nie)zwykła matematyka”. To wyjątkowa inicjatywa, której głównym celem jest rozwijanie zainteresowań i kompetencji matematycznych naszych uczniów.

Projekt ten został stworzony przez Agnieszkę Pabiniak i Izabelę Pietrzak ze Szkoły Podstawowej nr 142 im. Zawiszy Czarnego w Łodzi i cieszy się patronatem Kuratorium Oświaty w Łodzi, Urzędu Statystycznego w Łodzi, Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Łódzkiego oraz ośrodka doskonalenia nauczycieli „Progresfera”.

Głównym celem projektu jest rozwijanie zainteresowań matematyką oraz poszerzanie wiedzy uczniów na temat liczb, działań matematycznych i figur geometrycznych. Chcemy, aby matematyka nie była tylko abstrakcyjnym przedmiotem szkolnym, ale także narzędziem, które można wykorzystać w praktyce i w życiu codziennym.

Projekt wspiera także rozwijanie umiejętności krytycznego myślenia, rozumowania, argumentowania i wnioskowania oraz wzmacnia motywację poznawczą.

Jednak nie tylko aspekty matematyczne są tu ważne. Praca w zespole, pełnienie różnych ról, odpowiedzialność oraz rozwijanie kompetencji takich jak kreatywność, innowacyjność, przedsiębiorczość i samorządność są równie istotnymi celami.