Ogólnopolski Projekt Edukacyjno-Społeczny „Każdy inny – wszyscy równi”

W roku szkolnym 2023/2024 uczniowie klasy V przyłączyli się do drugiej edycji Projektu Edukacyjno-Społecznego „Każdy inny – wszyscy równi”. Wśród podstawowych założeń projektu można wymienić m.in.  rozwijanie empatii i tolerancji wobec osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, uwrażliwianie na ich obecność i potrzeby, likwidowanie uprzedzeń na ich temat, a także przygotowanie do współuczestniczenia z osobami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w życiu.