Kraina zmysłów – SENSORYCZNE I TUS-owe ZABAWY SENSORKOWE

Zmysły pełnią niezwykle istotną rolę w życiu człowieka. To dzięki nim możemy poznawać świat, który nas otacza. W bieżącym roku szkolnym podczas zajęć rewalidacyjnych w naszej szkole realizowany będzie ogólnopolski projekt edukacyjny „Kraina zmysłów – SENSORYCZNE I TUS-owe ZABAWY SENSORKOWE”. Jego podstawowy cel stanowi dostarczanie dzieciom zróżnicowanych bodźców sensorycznych, wspierających ich rozwój oraz stymulowanie rozwoju emocjonalnego. Zgodnie z założeniami projektu, na zajęciach wykorzystywane będą m.in. elementy metody integracji sensorycznej, Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne czy Treningu Umiejętności Społecznych.