Spotkanie z chatbotami i sztuczną inteligencją – Code Week 2023

W ostatnim tygodniu października, jak co roku, nasza szkoła aktywnie włączyła się w obchody Europejskiego Tygodnia Kodowania. To wyjątkowe wydarzenie, które odbywa się w całej Europie, ma na celu promowanie programowania, kreatywności oraz rozwijanie umiejętności związanych z technologią. W naszej szkole Tydzień Kodowania był okazją do przeprowadzenia zajęć związanym z chatbotami i sztuczną inteligencją (AI).

Uczniowie klas IV-VIII podczas lekcji informatyki mieli okazję poznać bliżej chatboty oraz narzędzia oparte na sztucznej inteligencji. Głównym celem tych zajęć było nie tylko zapoznanie uczniów z nowoczesnymi technologiami, ale także zrozumienie, w jaki sposób te narzędzia mogą wspierać proces edukacyjny.

Podczas zajęć uczniowie zostali wprowadzeni do chatbotów i dowiedzieli się, czym są i jakie korzyści niosą ze sobą w nauce. Chatboty to interaktywne programy komputerowe, które potrafią odpowiadać na pytania i dostarczać informacje. Wykorzystywane są w różnych dziedzinach, w tym w edukacji, aby ułatwić proces uczenia się i udzielać wsparcia uczniom.

Następnie uczniowie mieli okazję eksperymentować z chatbotem online, zadając mu pytania i odkrywając jego potencjał edukacyjny. Dzięki temu mogli przekonać się, jak chatboty mogą być używane jako narzędzia do zdobywania wiedzy w ciekawy i interaktywny sposób. To doskonały przykład wykorzystania technologii w edukacji, który może sprawić, że nauka stanie się bardziej atrakcyjna i angażująca.

Kolejnym krokiem było wprowadzenie uczniów do narzędzi do rozpoznawania obrazów opartych na sztucznej inteligencji. Uczniowie mieli okazję korzystać z dostępnych darmowych narzędzi online, które pozwalają na rozpoznawanie różnych obiektów i kategorii obrazów. To fascynująca technologia, która może być wykorzystywana w edukacji w różnych kontekstach.

Na zakończenie zajęć uczniowie podsumowali swoje doświadczenia i podzielili się swoimi wnioskami na temat korzyści i wyzwań związanych z chatbotami i narzędziami AI w edukacji. Było to ważne, aby zachęcić ich do refleksji na ten temat i zrozumienia, że technologia jest narzędziem, które może wspierać proces nauki.

Przykładowy zestaw narzędzi AI: https://wakelet.com/wake/wNFesXR-30PoSNgbVxDAI