Wybory do Samorządu Uczniowskiego

W piątek, 22 września, odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego. To moment, kiedy to uczniowie, mają  okazję wybrać tych, którzy będą reprezentować ich interesy. To ważne wydarzenie poprzedziła gorąca kampania, w której kandydaci prezentowali swoje obietnice wyborcze na kolorowych plakatach rozwieszonych na korytarzach.

W tegorocznych wyborach kandydowało trzech uczniów, a wybory miały na celu ustalenie, kto będzie pełnić kluczowe funkcje w Samorządzie Uczniowskim.

Wyniki głosowania są następujące:

  • przewodniczący: Paweł Krużel,
  • zastępca przewodniczącego: Natalia Długopolska,
  • skarbnik: Małgorzata Długopolska.

Teraz to właśnie oni będą działać na rzecz szkolnej społeczności, reprezentować interesy wszystkich uczniów oraz organizować różnorodne akcje i wydarzenia.

Podczas wyborów czuwała nad nimi komisja wyborcza, składająca się z uczniów klasy szóstej oraz opiekunów Samorządu Uczniowskiego. Dzięki temu proces wyborczy przebiegł sprawnie i zgodnie z zasadami.

Gratulujemy zwycięzcom i życzymy im owocnej pracy na nowych stanowiskach!