Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych

W ramach projektu grantowego pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych” współfinansowanego z ze środków unijnych oraz budżetu Województwa Małopolskiego nasza szkoła została wyposażona w nowe laptopy.

Celem projektu jest wsparcie realizacji zajęć dydaktycznych w szkołach podstawowych, ponadpodstawowych oraz placówkach systemu oświaty prowadzących kształcenie ogólne poprzez wyposażenie tych szkół w narzędzia do nauki zdalnej w związku z zagrożeniem i skutkami pandemii COVID-19.

Kwota przyznanego grantu Gminie Nowy Targ to 75 000,00 zł.

Więcej informacji na stronie Urzędu Gminy Nowy Targ.