Wycieczka do Muzeum Auschwitz-Birkenau

W dniu 12 kwietnia 2023 roku uczniowie klas ósmych ze Szkół Podstawowych w Krauszowie i Rogoźniku pod opieką wychowawców odbyli wycieczkę do Oświęcimia, gdzie znajduje się jeden z najważniejszych miejsc pamięci na świecie upamiętniające ofiary Holocaustu – Muzeum Auschwitz-Birkenau. Muzeum znajduje się na terenie byłego nazistowskiego obozu koncentracyjnego Auschwitz, który był miejscem masowej zagłady Żydów, Polaków, Romów i innych narodowości, zamordowanych przez nazistów w czasie II wojny światowej. Muzeum obejmuje dwa główne obozy – Auschwitz I  oraz Auschwitz II-Birkenau.

Zwiedzanie rozpoczęliśmy od Auschwitz I, który był pierwotnym obozem koncentracyjnym założonym przez Niemców w 1940 roku. Przy wejściu do obozu przywitał nas napis „Arbeit macht frei”, czyli „Praca czyni wolnym”. Jednak historia tego miejsca pokazuje, że nie było to prawdą. Ten, kto przekroczył próg tej bramy, nie miał szans na wolność, czekały go tam jedynie śmierć i wszelkiego rodzaju tortury. Od 1942 roku obóz Auschwitz I stał się miejscem fabrycznej, masowej zagłady ludzi.

Zwiedzanie Muzeum Auschwitz-Birkenau to głęboko poruszające doświadczenie. Pani przewodnik opowiedziała nam o historii obozu, jego funkcjonowaniu, codziennym życiu więźniów oraz tragicznych losach milionów ludzi, którzy stracili w nim życie. Zwiedzający mają okazję zobaczyć pozostałości komór gazowych, krematoriów oraz inne miejsca, które były świadkami przerażających zbrodni popełnionych przez nazistów. Widok ogromnych ilości butów, walizek, ubrań i innych przedmiotów pozostawionych przez ofiary, jest przypomnieniem o ludzkiej tragedii i niewyobrażalnym cierpieniu, jakiego doświadczali więźniowie.

Kolejnym etapem wycieczki był obóz Auschwitz II-Birkenau w Brzezince. To właśnie tam znajdowała się słynna brama wjazdowa, przez którą przejeżdżały pociągi przywożące więźniów z różnych części Europy. W Auschwitz II-Birkenau mogliśmy zobaczyć pozostałości po rampie kolejowej, na której dokonywano selekcji więźniów na pracujących i tych, którzy mieli być natychmiast zgładzeni. Mogliśmy również zobaczyć pozostałości po barakach, w których przetrzymywano więźniów w nieludzkich warunkach. Podczas wizyty pani przewodnik opowiadała nam o tragicznych losach więźniów obozu, ich codziennym życiu, przymusowej pracy, przemocy i brutalności, które musieli znosić.

Brzezinki to miejsce, w którym nazistowskie władze uruchomiły komory gazowe przeznaczone do masowego zabijania Żydów przywożonych do obozu w ramach realizowanej przez akcji „Ostateczne Rozwiązanie Kwestii Żydowskiej”. Dziś w Brzezinkach znajduje się pomnik upamiętniający te tragiczne wydarzenia oraz symboliczne groby ofiar Holokaustu. Znajdują się tu tabliczki w 17 językach ofiar z następującym napisem: „Niechaj na wieki będzie krzykiem rozpaczy i przestrogą dla ludzkości to miejsce, w którym hitlerowcy wymordowali około półtora miliona mężczyzn, kobiet i dzieci, głównie Żydów z różnych krajów Europy”.

Wizyta w Oświęcimiu i Brzezinkach jest nie tylko spacerem po miejscach historycznych, ale także spotkaniem z ludzką tragedią i pamięcią o ofiarach Holokaustu. To ważne miejsca, które przypominają nam o potrzebie szacunku dla innych ludzi, różnorodności kulturowej i przeciwdziałania wszelkim formom nienawiści i dyskryminacji. Wizyta w tych miejscach może być trudna emocjonalnie, ale jest niezwykle ważna, aby pamięć o ofiarach Holokaustu nie została zapomniana i byśmy nigdy nie zapomnieli o tragicznych konsekwencjach nietolerancji i ludzkiej okrucieństwa.