Ogólnopolski Projekt Edukacyjno-Społeczny “Każdy inny – wszyscy równi”

W roku szkolnym 2022/2023 klasa III przyłączyła się do Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjno-Społecznego “Każdy inny – wszyscy równi” .

Celem projektu jest:

  • uwrażliwienie na obecność i potrzeby osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;
  • rozwijanie empatii wobec osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;
  • kształtowanie tolerancji wobec osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;
  • likwidowanie uprzedzeń na temat osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;
  • przygotowanie do współuczestniczenia z osobami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w życiu.

Na bieżąco będziemy relacjonować nasze działania.