Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „Terapia ręki dla każdego”

W tym roku nasz oddział przedszkolny bierze udział w II Ogólnopolskim Projekcie Edukacyjnym „Terapia ręki dla każdego”.
Głównymi założeniami tego projektu są: usprawnianie motoryki małej wśród dzieci oraz uwrażliwienie dorosłych na aspekty związane z motoryką małą.
W trakcie trwania projektu będą realizowane następujące zagadnienia:
1. Sprawność fizyczna, stabilizacja posturalna i stabilizacja kończyny górnej
2. Równowaga i schemat ciała
3. Przekraczanie linii środka. Napięcie mięśniowe
4. Percepcja wzrokowa
5. Koordynacja wzrokowo-ruchowa
6. Percepcja czuciowa – zmysł dotyku
7. Opozycja kciuka i dysocjacja palców
8. Manipulacja
9. Rozwój grafomotoryki.
Oto fotorelacja z zajęć, podczas których realizowane było pierwsze zagadnienie projektu, czyli sprawność fizyczna, stabilizacja posturalna i stabilizacja kończyny górnej. Zaproponowane ćwiczenia bardzo się dzieciom podobały i sprawiały im dużą przyjemność. Przedszkolaki wykonywały je z chęcią oraz dokładnością.