Lepsza Szkoła

Nasza szkoła w tym roku szkolnym uczestniczyła w projekcie edukacyjnym „Lepsza Szkoła”. Projekt jest przeznaczony dla uczniów klas IV-VIII, którzy korzystają z podręczników do matematyki wydawnictwa GWO „Matematyka z plusem”.  W ramach projektu uczniowie klas IV-V uczestniczyli  w „Sesjach z plusem”, czyli w ciągu roku rozwiązali trzy testy diagnostyczne sprawdzające poziom opanowania umiejętności matematycznych z danej klasy – testy przeprowadzono na początku, w połowie i na końcu roku szkolnego.

Wyniki testów diagnostycznych dają nauczycielowi możliwość poznania poziomu wiedzy i umiejętności matematycznych poszczególnych uczniów oraz zespołów klasowych na tle wyników ogólnopolskich, a ich analiza pozwala na ocenę efektywności nauczania.

 

Lepsza Szkoła - certyfikat