Ekologiczny Konkurs Fotograficzny „Ekosystem w obiektywie”

2 czerwca 2022 r. w Szkole Podstawowej w Klikuszowej został rozstrzygnięty Ekologiczny Konkurs Fotograficzny „Ekosystem w obiektywie”. Uczestnicy konkursu mieli za zadanie wykonać dwa zdjęcia i zamieścić na nich odpowiednie opisy. Dodatkowo ważnym aspektem konkursu było miejsce wykonania fotografii, zdjęcia musiały obejmować wyłącznie tereny znajdujące się Gminie Nowy Targ.

Jedno ze zdjęć miało być fotografią krajobrazu – lasów lub łąk śródleśnych z opisem  rodzaju ekosystemu i poszczególnych jego elementów oraz z informacją co jest biotopem, a co biocenozą (z wyróżnieniem przykładowych gatunków). Drugie zdjęcie to fotografia makro, na której na pierwszym miejscu miały być wyeksponowane zwierzęta lub rośliny, a w opisie należało umieścić informację z nazwą gatunków zwierząt, roślin, z zaznaczeniem, czy dany gatunek jest chroniony w Polsce oraz z podaniem krótkiej charakterystyki tego gatunku.

Naszą szkołę w tym konkursie reprezentował Adrian Waś – uczeń klasy V, który zajął I miejsce. Serdecznie gratulujemy!!!

źródło: SP Klikuszowa