Międzynarodowy Dzień Liczby Pi

14 marca obchodzimy Międzynarodowy Dzień Liczby Pi. Data nie jest przypadkowa –  w USA porządek zapisania daty to miesiąc- dzień, czyli 3.14 – są to początkowe cyfry rozwinięcia dziesiętnego liczby pi.

Z okazji święta Ludolfiny – w naszej szkole uczniowie klasy IV, V i VII podczas lekcji matematyki obejrzeli film edukacyjny, w którym została omówiona historia Liczby Pi, przedstawione sylwetki wybitnych naukowców zajmujących się jej zagadnieniem oraz pokazane ciekawostki odnoszące się do różnych dziedzin nauki m.in. literatury,  muzyki, sztuki dla których Stała Archimedesa była inspiracją. Następnie dzieci doświadczalnie sprawdzały, czy faktycznie wynik ilorazu obwodu i średnicy koła/okręgu daje nam przybliżoną wartość Liczby Pi. Aby potwierdzić prawdziwość teorii, że w każdym przypadku – nie ważne od wielkości okręgu czy koła, za każdy razem otrzymamy przybliżoną wartość Liczby Pi – uczniowie wykonali pomiary obwodów i średnicy różnorodnych przedmiotów znalezionych w domu w kształcie koła lub okręgu. Uzyskane wyniki naszego eksperymentu krążyły wokół przybliżenia dziesiątkowego Liczby Pi, a które w dużym stopniu zależały od dokładności pomiaru.