Pedagog

Godziny pracy pedagoga szkolnego:

Anna Żółtek

Środa: 9.15 – 15.15

Piątek: 7.15 – 12.15

 

Godziny pracy pedagoga specjalnego:

Aleksandra Szuba

Środa: 8.45 – 9.50 oraz 11.30 – 12.40

 

Zadania Pedagoga

Zadania Pedagoga szkolnego wynikają z § 24 Rozporządzenia MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

Zadania Pedagoga specjalnego wynikają z § 24 Rozporządzenia MEN z dnia 22 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych szkołach i placówkach.

 

Dla uczniów

W naszej szkole pracuje dwóch pedagogów szkolny/specjalny. Zawsze możecie się do nas zwrócić o pomoc i zapewniamy, że podejmiemy wszystkie możliwe środki, aby tej pomocy udzielić. Czasem wystarczy z kimś spokojnie porozmawiać, by spojrzeć inaczej na niektóre problemy.

Uczniowie powinni zgłaszać się do pedagoga gdy:

 • mają problem z nauką,
 • z adaptacją w szkole,
 • nie potrafią porozumieć się z nauczycielem,
 • potrzebują pomocy i rady,
 • mają problemy ze zdrowiem,
 • mają problemy rodzinne,
 • ktoś naruszył ich prawa,
 • są w trudnej sytuacji materialnej,
 • ktoś stosuje wobec nich przemoc,
 • mają ciekawe pomysły którymi chcą się podzielić,
 • chcą pomóc innym, ale nie wiedzą w jaki sposób,
 • chcą po prostu z kimś porozmawiać.

Dla rodziców

Okres dorastania to czas, gdy w życiu dziecka zachodzi bardzo wiele zmian m.in. biologicznych, społecznych i psychologicznych. Jest to bardzo trudny moment dla dzieci, w których te przemiany następują, ale również dla ich rodziców, dlatego tak ważne jest, aby nie lekceważyć nawet drobnych znaków i sygnałów. Zapraszamy Państwa do współpracy, aby przede wszystkim zapobiegać wielu nieprzyjemnym sytuacjom, a jeśli się przytrafią, rozwiązywać je wspólnie.