Biblioteka

Nauczyciel bibliotekarz:

Magdalena Szarkowicz

 

Godziny otwarcia:

Wtorek 8.00 – 10.40
Środa 10.00 – 12.35

13.35 – 13.45

14.25 – 17.00