Podsumowanie Ogólnopolskiego Projektu (Nie)zwykła Matematyka

W roku szkolnym 2023/2024 nasza szkoła przystąpiła do Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego „(Nie)zwykła matematyka”. Przez cały ten rok uczniowie mieli okazję uczestniczyć w różnorodnych aktywnościach matematycznych.

Projekt miał na celu rozwijanie umiejętności logicznego myślenia, aktywności uczniów podczas lekcji matematyki oraz ich zaangażowania w proces dydaktyczny. Analizując trudności, z jakimi uczniowie najczęściej borykają się na lekcjach matematyki, zauważono potrzebę kształtowania umiejętności praktycznego wykorzystania wiedzy teoretycznej w codziennych sytuacjach. Projekt miał pokazać, że matematyka to nie tylko teoria, ale również praktyczne narzędzie rozwiązujące liczne codzienne problemy.

Realizacja projektu miała miejsce od 4 września 2023 roku do 31 maja 2024 roku. Skoncentrowana była głównie na przedmiocie matematyki, obejmując uczniów klas IV – VIII, ale także młodsze klasy, gdy aktywności innowacyjne były organizowane dla całej społeczności szkolnej. W ramach projektu uczniowie mieli do wykonania 15 zadań projektowych z 10 różnych modułów, określonych w regulaminie Ogólnopolskiego Projektu „(Nie)zwykła matematyka”. W sumie zrealizowano 22 zadania.

Projekt realizowany był głównie podczas lekcji matematyki oraz w ramach matematycznych wydarzeń organizowanych na terenie szkoły. Wykorzystano różnorodne pomoce dydaktyczne dostępne w szkole oraz opracowane przez nauczycieli. Podczas realizacji poszczególnych zadań projektowych korzystano z pomysłów nauczycieli biorących udział w projekcie, a także tworzono własne materiały, które nauczyciel prowadzący projekt dzielił się z innymi uczestnikami na grupie projektowej.

Cieszymy się, że nasze zaangażowanie i praca zostały docenione, co zaowocowało otrzymaniem przez szkołę certyfikatu uczestnictwa w projekcie.

Poniżej przedstawiamy zrealizowane zadania według poszczególnych modułów:

Moduł I – Z logiką na Ty:

 • Escape room: Uczniowie klasy VI uczestniczyli w wirtualnym escape roomie na platformie Genially, podsumowując dział „Prędkość, droga, czas”.
 • Ukryte powtórzenie: Uczniowie klasy VI przygotowali grę planszową dotyczącą działu „Pola figur”.

Moduł II – Mistrz rachunków:

 • Rachmistrz: Uczniowie klasy VII brali udział w zawodach Rachmistrza Obliczeń Pamięciowych na platformie Kahoot.
 • Lepiej niż kalkulator: Uczniowie klasy VI poznali pułapki korzystania z kalkulatora.
 • Dzień Tabliczki Mnożenia: Uczniowie naszej sprawdzali stopień znajomości tabliczki mnożenia podczas Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia.

Moduł III – Matematyczne Kuchenne Rewolucje:

 • Ile kosztuje kilogram przypraw?: Uczniowie klasy VI obliczali cenę za kilogram różnych przypraw utrwalając działania na ułamkach dziesiętnych oraz zamianę jednostek masy.
 • Ile kosztuje obiad dla 4-osobowej rodziny: Uczniowie klasy VI planowali koszt obiadu dla czteroosobowej rodziny. Dzięki temu zadaniu uczniowie zdobyli praktyczne umiejętności związane z planowaniem budżetu domowego.
 • Czytamy paragony: Uczniowie analizowali paragony, aby zrozumieć pojęcie podatku VAT i tym samym utrwalić obliczenia procentowe.

Moduł IV – Matematyka konstrukcyjna:

 • Matematyczna piramida: Uczniowie klasy IV układali piramidy z kubeczków, powtarzając w sposób ciekawy i angażujący tabliczkę mnożenia.

Moduł V – Matematyka pustej klasy:

 • Matematyczna sztafeta: Uczniowie klasy VII rozwiązywali zadania z zakresu procentów w formie sztafety zadaniowej. Ta forma zajęć aktywizuje uczniów i zwiększająca ich zaangażowanie oraz koncentrację na wykonywanych zadaniach.
 • Korytarze pełne tajemnic: Uczniowie klasy VI realizowali interaktywny escape room przygotowany na platformie Genially w ramach powtórzenia wiadomości z działu „Prędkość, droga, czas”.
 • Stacje zadaniowe: Klasy IV, VI i VII rozwiązywały różnorodne zadania matematyczne przechodząc od jednej stacji do kolejnej. To forma pracy zespołowej, która pozwalała na wzajemne wsparcie i uczenie się od siebie nawzajem.

Moduł VI – Matematyka i sztuka:

 • Pikselowe obrazki: Uczniowie pracowali z ukrytymi pikselowymi obrazkami, co pozwalało im na utrwalenie technik rachunkowych w atrakcyjny i angażujący sposób.
 • Haft matematyczny: Uczniowie klasy VI przygotowali kartki świąteczne z haftem matematycznym.
 • Inne spojrzenie na matematykę: Uczniowie klasy IV tworzyli swoje imiona z połączonych odcinków, nazywając i rozpoznając rodzaje kątów.

Moduł VIII – Gram w matmę:

 • Kości zostały rzucone: Uczniowie klasy IV uczestniczyli w grze „Złap dynię”, której celem było utrwalenie tabliczki mnożenia.
 • Kahoot, quizyzz, wordwall, LearningApps: Uczniowie klasy IV doskonalili umiejętności matematyczne poprzez grę „Milionerzy” na platformie Learning Apps.

Moduł IX – Szkolny Bank Matematyczny:

 • Giełda: Uczniowie klasy VII uczestniczyli w grze „Giełda Procentów”, która doskonaliła ich umiejętności obliczeń procentowych oraz podejmowania decyzji inwestycyjnych, symulując rzeczywiste warunki giełdowe.

Moduł X – Matematyczne święta niematematycznie:

 • Boże Narodzenie: Uczniowie klasy VI przygotowali kartki świąteczne, wykorzystując haft matematyczny.
 • Walentynki – 14 lutego: Uczniowie klasy VI, z okazji Walentynek, utrwalali zamianę procentów na ułamki i odwrotnie, korzystając z zadań umieszczonych w kodach QR na kopertach o tematyce walentynkowej.
 • Dzień Liczby Pi – 14 marca: Uczniowie klasy VI wcielili się w role bohaterów w grze „Epickie Pi” na platformie Minecraft oraz uczniowie klasy VII rozwiązywali zadania w formie stacji zadaniowych związanych z obliczaniem stężeń procentowych roztworów, a głównym bohaterem zadań była postać greckiego matematyka Archimedesa, który uznawany jest za pierwszego matematyka badającego liczbę pi i jej znaczenie w matematyce.
 • Wielkanoc: Zorganizowany został szkolny konkurs plastyczny „Matematyczna πsanka”, w którym uczniowie prezentowali swoje prace, rozwijając swoją kreatywność i umiejętności plastyczne z matematyką ukrytą w tle. Uczniowie klasy VII rozwiązując ukryte zadania, korzystali z kodów QR umieszczonych na papierowych pisankach, angażując się w proces nauki w sposób interaktywny.

 

 

Autor tekstu: Urszula Kułach