Przewodnik po telefonach zaufania i miejscach oferujących wsparcie w sytuacjach przemocy i kryzysu

POTRZEBUJESZ POMOCY?

JESTEŚ ŚWIADKIEM PRZEMOCY LUB NIEPOKOISZ SIĘ O BLISKICH?

TELEFONY ORAZ LISTA MIEJSC, GDZIE MOŻNA OTRZYMAĆ POMOC:

116 111 – Telefon Zaufania Dzieci i Młodzieży
800 121 212 – Telefon Rzecznika Praw Dziecka
800 080 222 – Telefon dla Dzieci i Młodzieży, Nauczycieli i Rodziców
800 100 100 – Telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawach bezpieczeństwa dzieci
800 702 222 – Centrum wsparcia dla osób w stanie kryzysu psychicznego
800 120 002 – „Niebieska linia” ogólnopolski telefon dla ofiar przemocy
22 594 91 00 – Antydepresyjny Telefon Zaufania Forum Przeciw Depresji
800 120 148 – Zatrzymać przemoc- anonimowa policyjna linia specjalna
800 120 226 – Policyjny Telefon Zaufania ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

fdds.pl – Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę – pomoc psychologiczna, medyczna, prawna
pogotowiekryzysowe.pl – Pomoc dla osób w trudnej sytuacji życiowej
https://www.psychologowie-dla-spoleczenstwa.pl/
https://liniawsparcia.pl/

My również jesteśmy do Państwa dyspozycji
Anna Żółtek – pedagog szkolny
Aleksandra Szuba – pedagog specjalny