Umiem pływać

Baner

„Umiem pływać”- nauka pływania uczniów klas od I do III szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Nowy Targ

 

Na podstawie rozstrzygnięcia Ministra Sportu i Turystyki przyznano Gminie Nowy Targ ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów dofinansowanie na realizację w 2023 roku: zajęcia sportowe dla uczniów organizowane w ramach Programu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” dotację w wysokości 30 000,00 zł.

Pozaszkolne zajęcia z nauki pływania na basenie rozpoczęły się 20 marca i trwać będą do 29 listopada 2023 roku. Łącznie udział w projekcie weźmie 210 dzieci z klas od I do III szkół podstawowych naszej Gminy. Do głównych założeń projektu należą: upowszechnienie aktywności fizycznej wśród dzieci, nabycie podstawowych umiejętności pływania, przeciwdziałanie i korygowanie wad postawy oraz edukacja w zakresie bezpiecznego korzystania z akwenów wodnych.

Projekt realizowany jest na krytej pływalni w MCSiR w Nowym Targu. Lekcje nauki pływania prowadzą instruktorzy posiadający odpowiednie kwalifikacje. Dla każdego ucznia przewidziano 10 wyjazdów na basen, z których każdy trwa 2 godziny lekcyjne. Uczestnicy stopniowo będą nabywać nowe umiejętności pływania. Każdy stopień będzie zakończony odpowiednim sprawdzianem przeprowadzonym przez instruktora.

Całkowity koszt finansowy zadania wynosi 90 800,00 zł. Ze środków własnych budżetu Gminy Nowy Targ pochodzić będzie 60 800,00 zł. Do kosztów projektu zalicza się: transport, wynajem pływalni i potrzebnego sprzętu, opiekę instruktora oraz ubezpieczenie uczestników zajęć.

Dofinansowano ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów, których dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki