Paint – prace uczniów

Podczas lekcji informatyki uczniowie klasy IV pogłębiali wiedzę z zakresu obsługi programu Paint, który jest prostym edytorem graficznym z szerokim zakresem zastosowania. Podczas lekcji dzieci  zdobyły nowe umiejętności,  poznały budowę programu, jego narzędzia i ich funkcje, takie jak: linia, krzywa, wypełnienie kolorem, zaznaczenie, tekst i wiele innych. Wykorzystując narzędzia dostępne w programie czwartoklasiści opracowali obrazki o tematyce marynistycznej, a tuż przed świętami kartki świąteczne.

Poniżej znajdują się prace uczniów z klas od IV do VI.