Bezpieczeństwo dzieci w sieci. Wskazówki dla rodziców!

Korzystanie z internetu może świetnie wspierać naukę i rozwój naszych dzieci. Jednak należy podjąć kilka bardzo ważnych kroków bezpieczeństwa!

 • Warto ustalić zasady korzystania z Internetu – dostosowane do wieku dziecka (czas, rodzaje stron/gier), najmłodszym dzieciom należy towarzyszyć, gdy korzystają z Internetu.
 • Wyszukaj aplikacje dla dzieci z pewnego źródła, które nie zaszkodzą bezpieczeństwu dziecka w sieci.
 • Stwórz katalog bezpiecznych stron dla dziecka (skorzystaj z wskazówek Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę).
 • Włącz dziecko w projekt edukacyjny dotyczący bezpieczeństwa w Internecie – np. Sieciaki.pl (dla dzieci w wieku 9-11 lat).
 • Zainstaluj program do kontroli rodzicielskiej.
 • Rozmawiaj z dzieckiem na temat możliwości, jakie daje Internet, ale wskaż również na potencjalne zagrożenia.
 • Naucz dziecko ograniczonego zaufania do osób poznanych w Internecie, aby zapewnić mu bezpieczeństwo w sieci.
 • Wskaż dziecku konieczność selekcji i weryfikacji treści zamieszczonych w Internecie.
 • Śleź aktywność swojego dziecka na portalach społecznościowych, zwracaj uwagę, jakie treści udostępnia, lub, do jakich grup należy – jeśli coś wzbudzi Twój niepokój porozmawiaj z nim, powiedz że troszczysz się o niego i wyjaśnij własne obawy z tym związane.
 • Bliskie relacje i pozytywna komunikacja rodzic – dziecko, sprzyja także temu, że rodzic w sposób naturalny ma większy wgląd w to, co dziecko robi w Internecie, a co za tym idzie, może mieć większą kontrolę nad bezpieczeństwem dziecka w sieci.
 • Obserwuj reakcje dziecka podczas korzystania z Internetu, jeśli coś wzbudzi Twój niepokój, porozmawiaj z nim o tym.
 • Jeśli zaobserwujesz lub otrzymasz od dziecka informacje o nielegalnych lub szkodliwych treściach, zgłaszaj to do odpowiednich organów.

Dziecko będzie bezpieczne w sieci wówczas, gdy od początku swojej przygody z Internetem będzie miało świadomość korzyści i zagrożeń z nim związanych. Ważne jest przy tym racjonalne i dostosowane do wieku wsparcie rodziców, uwzględniające także nakładanie różnych ograniczeń.

 

Z poważaniem

Anna Żółtek pedagog szkolny

Aleksandra Szuba pedagog specjalny