Spotkanie z policjantką z KPP w Nowym Targu

W środę 23 listopada uczniowie naszej szkoły wzięli udział w spotkaniu z policjantką z Komendy Powiatowej Policji z Nowego Targu. Podczas tego spotkania dzieciom z klas młodszych i oddziału przedszkolnego zostały przybliżone zagadnienia związane z bezpieczeństwem w ruchu drogowym oraz  bezpiecznym korzystaniem z internetu. Rozstrzygnięty został również szkolny konkurs plastyczny „Bądź widoczny – noś odblaski”.

Natomiast na spotkaniu z klasami starszymi zostały poruszone zagadnienia związane z odpowiedzialnością karną za swoje czyny i postępowanie w świecie rzeczywistym, jak i wirtualnym. W oparciu o rzeczywiste przykłady, z którymi pani policjant miała styczność w swojej pracy zawodowej, podczas rozmowy z młodzieżą poruszono problem spożywania przez nastolatków alkoholu i zażywania nikotyny oraz narkotyków i innych substancji odurzających.