Godziny dostępności nauczycieli w roku szkolnym 2022/2023

  1. Nauczyciel zatrudniony w szkole na cały etat jest obowiązany do dostępności w wymiarze 1 godziny tygodniowo.
  2. Nauczyciel zatrudniony w szkole w wymiarze niższym niż pół etatu jest zobligowany do dostępności w wymiarze 1 godziny w ciągu dwóch tygodni.
  3. „Godzina dostępności” trwa 60 minut.
  4. W ramach godziny nauczyciel, odpowiednio do potrzeb, prowadzi konsultacje dla uczniów, wychowanków i ich rodziców.
  5. „Godzina dostępności” nie jest tożsama z zajęciami dydaktyczno-wyrównawczymi.
  6. Nauczyciel oczekuje na uczniów, wychowanków lub ich rodziców w pokoju nauczycielskim lub we wcześniej umówionej sali lekcyjnej.
  7. Ze względów organizacyjnych rodzice proszeni są o wcześniejsze umówienie się (np. za pośrednictwem dziennika elektronicznego Vulcan) na spotkanie z nauczycielem.

File name : Godziny-dostepnosci-nauczycieli.pdf