Międzynarodowy Dzień Tolerancji

Co roku 16 listopada  na całym świecie obchodzone jest ważne święto – Dzień Tolerancji . Zostało ono ustanowione 12 grudnia 1995 roku przez Zgromadzenie Ogólne ONZ.  Po tym wydarzeniu kraje członkowskie UNESCO przyjęły Deklarację na Temat Zasad Tolerancji.
Do świętowania tego ważnego dnia przyłączyła się nasza zerówka. W oddziale zostały przeprowadzone zajęcia, na których poruszany był temat tolerancji na każdej płaszczyźnie życia.
Dzieci dowiedziały się co to znaczy być tolerancyjnym. Odkryły, że każdy na świecie jest inny i zasługuje na szacunek, bez względu na rasę, poglądy, czy religię.