Bądź widoczny – noś odblaski

Zapraszamy do udziału w szkolnym konkursie:

„Bądź widoczny – noś odblaski”

Cele konkursu:

  • promowanie idei bezpiecznego poruszania się dzieci po drogach,
  • uświadomienie uczniom potrzeby poznania i utrwalenia zasad i przepisów ruchu pieszych na drodze do i ze szkoły,
  • zainteresowanie uczniów, nauczycieli i rodziców problematyką bezpieczeństwa najmłodszych uczestników ruchu drogowego,
  • uświadomienie uczniom konieczności noszenia elementów odblaskowych, według obowiązującej ustawy o obowiązku noszenia odblasków,
  • rozbudzenie wrażliwości plastycznej i twórczej wyobraźni.

W ramach konkursu należy zaprojektować i wykonać swój własny odblask.

Technika wykonania: technika dowolna jednak nie przekraczająca formatu A5.

Termin oddawania prac: 25 października 2022 r.

Ważne! Prace proszę czytelnie opisać, podając: imię, nazwisko i klasę! Jeśli przytwierdzenie kartki z danymi do pracy jest niemożliwe, proszę o włożenie pracy i kartki do woreczka/koszulki.

Zapraszamy do udziału w konkursie!