Dni wolne od zajęć edukacyjnych w roku szkolnym 2022/2023

14 października 2022 r. (dzień KEN i pasowanie pierwszoklasistów)

31 października 2022 r.

2 maja 2023 r.

23, 24 i 25 maja 2023 r. (egzamin ósmoklasisty)

9 czerwca 2023 r.

20 czerwca 2023 r.