XII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci „Bezpiecznie na wsi mamy, bo ryzyko upadków znamy”

15 czerwca 2022 r. nastąpiło rozstrzygnięcie XII Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci „Bezpiecznie na wsi mamy, bo ryzyko upadków znamy”, który został zorganizowany przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego we współpracy z innymi instytucjami. Zadanie konkursowe polegało na wykonaniu dwuwymiarowej pracy plastycznej w formacie A3, w dowolnej technice, obrazującej sposoby zapobiegania wypadkom przy pracy w gospodarstwie, ze szczególnym uwzględnieniem zapobiegania upadkom osób pracujących i przebywających w gospodarstwach rolnych.

Naszą szkołę reprezentowały 3 uczennice: Patrycja Nawara i Anita Zygmond z oddziału przedszkolnego oraz Anna Panek z klasy VII, które od organizatorów konkursu otrzymały dyplomy i nagrody rzeczowe. Serdecznie gratulujemy!!!

 

 

Źródło informacji: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego