Światowy Dzień Ziemi

Światowy Dzień Ziemi obchodzony jest corocznie 22 kwietnia. Jest to najważniejsze święto ekologiczne, które ma uświadamiać, jak ważne jest troszczenie się o środowisko naturalne. Tegoroczne hasło towarzyszące obchodom Światowego Dnia Ziemi brzmi: „Zainwestuj w naszą planetę”.

W tym roku z tej okazji klasa VII podczas przerw między lekcjami zadawała pytania oraz przypominała o różnych sposobach ochrony naszego środowiska np. segregacji śmieci, ochronie roślinności i zwierząt.

25 kwietnia podczas apelu został zorganizowany również ekologiczny pokaz mody oraz konkurs ekologiczny, który miał za zadanie promowanie postaw proekologicznych w społeczeństwie. Ponadto dzieci z każdej klasy miały za zadanie wymyślić po jednej zasadzie, którą można wprowadzić do naszej szkoły, aby lepiej dbać o środowisko. Były to m.in. takie zasady jak: recykling, oszczędność papieru, wody, energii elektrycznej, segregacja śmieci, sadzenie drzew i kwiatów.

W tym dniu uczniowie naszej szkoły wyruszyli również w teren, aby posprzątać najbliższą okolicę szkoły.

Pamiętajmy, że nasza planeta jest naszym wspólnym dobrem, dlatego musimy wszyscy troszczyć się o środowisko naturalne – nie tylko 22 kwietnia, ale przez cały rok!