Mamo, tato wolę wodę

W tym roku szkolnym w naszym oddziale przedszkolnym realizowany jest program „Mamo, tato wolę wodę”, którego celem jest budzenie u dzieci proekologicznych postaw. Jednym z wielu zrealizowanych do tej pory tematów był temat „Czyste powietrze”. Podczas zajęć dzieci poznały zagrożenia wynikające z zanieczyszczenia powietrza, a także uczyły się dobrych praktyk dbania o środowisko . Punktem podsumowującym temat było zadanie praktyczne. Polegało ono na zbudowaniu pojazdu spalinowego z różnego rodzaju klocków, a następnie „przekształcenie” go w pojazd ekologiczny. Tym sposobem przedszkolaki zaprojektowały ekoTraktor, ekoŚmieciarkę i ekoPojaz latający.