„Poznaj Polskę” – nowe przedsięwzięcie Ministra Edukacji i Nauki realizowane przez szkoły podstawowe Gminy Nowy Targ

W ramach tego projektu szkoły Gminy Nowy Targ otrzymują środki na dofinansowanie wyjazdów do muzeów, miejsc pamięci, obiektów kultury czy instytucji popularyzujących osiągnięcia nauki. Przedsięwzięcie jest realizowane w ramach programu „Polski Ład”.

Przedmiotem przedsięwzięcia jest wsparcie organów prowadzących publiczne i niepubliczne szkoły dla dzieci i młodzieży w realizacji zadań mających na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki. Przedsięwzięcie ma wspomóc realizację podstaw programowych dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Przyznawane przez Ministra w formie dotacji celowej środki finansowe przeznaczane są na dofinansowanie wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi wskazanymi przez Ministra. W ramach tych obszarów Minister ogłosił wykazy punktów edukacyjnych dla trzech grup wiekowych (klasy I-III szkół podstawowych, klasy IV-VIII szkół podstawowych oraz szkoły ponadpodstawowe).

W ramach „Poznaj Polskę” dofinansowaniu w 80% podlegają wycieczki:

 • jednodniowe – do kwoty 5 tys. zł,
 • dwudniowe – do kwoty 10 tys. zł,
 • trzydniowe – do kwoty 15 tys. zł.

– przy czym wycieczka może się odbyć przy udziale co najmniej 10 uczniów, a łączny koszt zakwaterowania i wyżywienia uczestnika wycieczki nie może przekroczyć kwoty 150 zł na dobę.

W 2021 roku szkoły podstawowe Gminy Nowy Targ otrzymały wsparcie na łączną kwotę 150 525,00 zł. Wkład własny rodziców to kwota 37 632,00 zł

Szkoły Gminy Nowy Targ realizujące przedsięwzięcie w 2021 roku:

 • SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KAZIMIERZA JAGIELLOŃCZYKA W GRONKOWIE
 • SZKOŁA PODSTAWOWA W HARKLOWEJ
 • SZKOŁA PODSTAWOWA W KLIKUSZOWEJ
 • SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ŚWIĘTEJ KINGI W KNUROWIE
 • SZKOŁA PODSTAWOWA W KRAUSZOWIE IM. ŚWIĘTEGO STANISŁAWA KOSTKI
 • SZKOŁA PODSTAWOWA W KREMPACHACH
 • SZKOŁA PODSTAWOWA W LASKU
 • SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ŚW. JANA KANTEGO W LUDŹMIERZU
 • SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KAZIMIERZA PRZERWY-TETMAJERA W ŁOPUSZNEJ
 • SZKOŁA PODSTAWOWA W MORAWCZYNIE
 • SZKOŁA PODSTAWOWA W OBIDOWEJ
 • SZKOŁA PODSTAWOWA IM. PROF. ANDRZEJA WAKSMUNDZKIEGO W OSTROWSKU
 • SZKOŁA PODSTAWOWA IM. BOHATERSKICH DZIECI WARSZAWY W PYZÓWCE
 • SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. PROF. JÓZEFA TISCHNERA W ROGOŹNIKU
 • SZKOŁA PODSTAWOWA W SZLEMBARKU
 • SZKOŁA PODSTAWOWA W WAKSMUNDZIE

Termin realizacji: do 15.12.2021 r.