Auschwitz w pamięci społecznej Polaków po 75 latach

 Uniwersytet Jagielloński w maju i czerwcu bieżącego roku przeprowadził wśród uczniów i nauczycieli klas siódmych i ósmych szkół podstawowych w Polsce internetowe badanie ankietowe w ramach projektu badawczego pt. „Auschwitz w pamięci społecznej Polaków po 75 latach”, finansowane przez Narodowe Centrum Nauki. Wszystkim, którzy wzięli udział w badaniu serdecznie dziękują za wypełnienie ankiet.

podziekowanie_UJ_2021